Poradnik doboru ściernic

Poradnik zawiera ogólne zasady doboru ściernic, obowiązujące dla wszystkich kategorii produktowych. Poszczególne kategorie produktowe zawierają wiedzę indywidualną, utworzoną na potrzeby tylko danej grupy wyrobów.

 

Kategoria produktów Oznaczenie kategorii produktów
Ściernice o spoiwie żywicznym C01
Ściernice o spoiwie galwanicznym C02
Ściernice o spoiwie ceramicznym, borazonowe C03
Ściernice o spoiwie ceramicznym z elektrokorundu i węglika krzemu C04
Ściernice o spoiwie ceramicznym do ostrzenia narzędzi z PCD/PCBN C05
Ściernice o spoiwie metalowym, spiekane C06
Kompozytowe narzędzia skrawające C07
Obciągacze C08

Każda ściernica z technologicznego punktu widzenia składa się ze spoiwa oraz materiału ściernego. Rodzaj spoiwa określa rodzaj technologii w jakiej tarcza ścierna została wykonana, natomiast rodzaj ziarna jest zależny od rodzaju materiału obrabianego daną tarczą.

Wybór rodzaju spoiwa

Wybór użytego spoiwa określa rodzaj technologii, w której ściernice mają być wykonane. Natomiast jego ilość w masie ściernej ma wpływ na twardość ściernicy, czyli jej zdolność do utrzymywania ziarna. Ściernice twarde posiadają wysoką zdolność do trzymania ziarna natomiast miękkie słabszą.

Tabela poniżej przedstawia rodzaje używanych spoiw :

Spoiwo Żywiczne Poliimidowe Ceramiczne Galwaniczne Metaliczne
Symbol B P V G M

Powyższe symbole z tabeli muszą się pojawić przy zamawianiu danego asortymentu ściernicy. Przykłady prawidłowych  oznaczeń znajdują się w przykładach zamówień poszczególnych asortymentów

Wybór rodzaju ziarna ściernego

Rodzaj użytego ziarna ściernego określa rodzaj materiału obrabianego przez ściernicę.

Rodzaj ziarna Twardość Obrabiane materiały
Borazon bardzo wysoka stal szybkotnącą (HSS), narzędziowa, do nawęglania, łożyskowa, nierdzewnych i wysokostopowa o twardości > 55HRC
Elektrokorund wysoka stale węglowe, stopowe C< 0,5%, staliwa, żeliwa ciągliwe, metale nieżelazne, stale nierdzewne, stopy niklu, chromu
Diament bardzo wysoka węgliki spiekane, szkło, ceramika, ferryt, krzem, grafit, tworzywa utwardzalne i wzmocnione włóknem szklanym, kamienie naturalne, materiały żaroodporne
Węglik krzemu wysoka stale szybkotnące, narzędziowe, węgliki spiekane, ceramika, żeliwa utwardzone i szare, węgliki spiekane, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, skóra i guma

Generalnie jeśli chodzi o rodzaj obrabianych materiałów można przyjąć zasadę, iż borazon jest supertwardym odpowiednikiem elektrokorundu a diament węglika krzemu

Zasady oznaczania ściernicy

Ściernice posiadają usystematyzowaną strukturę oznaczeń składającą się z trzech części:

Typ ściernicy Parametry geometryczne Parametry warstwy ściernej
Np. 1A1, 6A2, 9A3, 11V2, etc. Główne wymiary ściernicy wg. przyjętej symboliki Twardość, rodzaj ziarna, spoiwa, ew. struktura, etc.

Oznaczanie typu ściernicy

Tworzenie typu ściernicy podlega ściśle określonym zasadom.
Reguły tworzenia poprawnego symbolu typu tarczy przedstawia poniższa tabela

KSZTAŁT KORPUSU • KSZTAŁT WARSTWY ŚCIERNEJ • POŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERNEJ

Kształt korpusu Kształt warstwy ściernej Położenie warstwy ściernej
1 Ksztalt korpusu
A Ksztalt warstwy
F Ksztalt warstwy
1 Polozenie warstwy
3 Ksztalt korpusu
B Ksztalt warstwy
FF Ksztalt warstwy
2 Polozenie warstwy
4 Ksztalt korpusu
BT Ksztalt warstwy
H Ksztalt warstwy H
3 Polozenie warstwy
6 Ksztalt korpusu
C Ksztalt warstwy
L Ksztalt warstwy
9 Polozenie warstwy
9 Ksztalt korpusu
D Ksztalt warstwy
M Ksztalt warstwy
11 Ksztalt korpusu
E Ksztalt warstwy
Q Ksztalt warstwy
12 Ksztalt korpusu
EE Ksztalt warstwy
U Ksztalt warstwy
14 Ksztalt korpusu
ET Ksztalt warstwy
V Ksztalt warstwy

Przykład: 14A1

Ściernica ta posiada korpus o kształcie /14/, warstwę ścierną o przekroju prostokątnym /A/ umieszczoną na obwodzie korpusu /1/

Przyklad 14A1

Przykład: 11V9

Ściernica ta posiada korpus kształcie stożka ściętego /11/, warstwę ścierną o przekroju równoległoboku /V/ umieszczoną w jego narożu /9/

Przyklad 11V9

Granulacja ziarna supertwardego

Rozmiar ziarna w decydujący sposób wpływa na proces obróbki szlifierskiej, zatem jego właściwy dobór ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty.

Prawidłowy dobór wielkości ziarna gwarantuje poprawną pracę ściernicy oraz osiąganie zamierzonych gładkości szlifowanych powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc im mniejsza wielkość ziarna tym gładsza powierzchnia obrabiana. Nie powinno się jednak zawsze dążyć do uzyskania jak najgładszej powierzchni, lecz zawsze do osiągnięcia pożądanych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że należy stosować jak najgrubsze ziarno, które umożliwia osiągnięcie akceptowalnej gładkości.
Nie należy stosować zbyt dużych naddatków podczas szlifowania ściernicami o drobnym ziarnie, ponieważ powoduje to wzrost zużycia warstwy ściernej oraz pogorszenie jakości obrabianych powierzchni. W przypadku obróbki zgrubnej należy zawsze dobierać jak najgrubsze ziarno w celu uzyskania jak największej efektywności szlifowania.

Zaleca się stosowanie głębokości szlifowania nie większej niż 1/3 nominalnej wielkości ziarna podanej w charakterystyce ściernicy. Przykładowo dla ziarna D126 wg FEPA wielkość naddatku szlifierskiego nie powinna przekraczać 0,042 mm.

Dobierając wielkość ziarna należy brać pod uwagę następujące kryteria:
– rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca)
– pożądana gładkość obrabianej powierzchni
– oczekiwana wydajność obróbki szlifierskiej

Symbol ziarna wg FEPA Symbol ziarna wg FEPA FEPA, PN-85/M-59108 [µm] US Standard ASTM E11 [mesh]
D1181 B1181 1180/850 16/20
D852 B852 850/600 20/30
D602 B602 600/425 30/40
D427 B427 425/300 40/50
D301 B301 300/250 50/60
D251 B251 250/212 60/70
D213 B213 212/180 70/80
D181 B181 180/150 80/100
D151 B151 150/125 100/120
D126 B126 125/106 120/140
D107 B107 106/90 140/170
D91 B91 90/75 170/200
D76 B76 75/63 200/230
D64 B64 63/53 230/270
D54 B54 53/45 270/325
D46 B46 45/38 325/400

Ziarna poniżej granulacji 46 nazywane są mikroproszkami. Tabela rozmiarowa tych ziaren przedstawia się następująco:

Symbol ziarna wg FEPA Symbol ziarna wg FEPA FEPA, PN-85/M-59108 [µm]
D30 B30 25/30
D20 B20 15/25
D15 B15 15/25
D9 B9 15/10
D7 B7 5/10
D3 B3 2/5
D1 B1 1/2
D0,7 B0,7 0,5/1
D0,25 B0,25 < 0,5

Koncentracja ziarna supertwardego

Koncentracja określa ilość ziarna diamentowego lub borazonowego w jednostce objętości warstwy roboczej ściernicy. Standardowe wartości koncentracji ziarna w ściernicach o spoiwie żywicznym zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Diament Borazon
Koncentracja Zawartość ziarna [karat/cm3] Koncentracja Zawartość ziarna [karat/cm3]
K25 1,1 V60 1,05
K50 2,2 V120 2,09
K75 3,3 V180 3,13
K100 4,4 V240 4,18
K125 5,5 V300 5,22

Koncentracja ziarna ściernego w warstwie roboczej jest jednym z najważniejszych parametrów ściernicy. Wpływa ona na zdolność ściernicy do szlifowania, jej żywotność, temperaturę obrabianego elementu, a także na dokładność obróbki. Jak każdy parametr, koncentracja powinna być właściwie dobrana do warunków procesu szlifowania. Należy pamiętać, że optymalna wartość koncentracji uzależniona jest od pozostałych parametrów ściernicy tj. wielkości ziarna, twardości spoiwa, itd.

Wysoka koncentracja (K100, K125; V240, V300) zalecana jest w przypadku:
– wysokich wymagań odnośnie zachowania profilu ściernicy podczas pracy,
– małej wysokości warstwy ściernej,
– twardego spoiwa,
– grubego ziarna,
– głębokiego szlifowania.

Standardowa koncentracja (K50, K75; V120, V180) zalecana jest w przypadku:
– szlifowania płaszczyzn i powierzchni cylindrycznych,
– średniej wysokości warstwy ściernej,
– miękkiego spoiwa,
– drobnego ziarna.

Niska koncentracja (K25; V60) zalecana jest w przypadku:
– bardzo szerokich warstw ściernych,
– bardzo drobnego ziarna.

Wysoka koncentracja ziarna zwiększa trwałość narzędzia, co jest szczególnie ważne przy szlifowaniu kształtowym oraz przy szlifowaniu detali o bardzo małych średnicach. Korzyści wynikające z wysokiej żywotności narzędzia wyrównują z reguły wyższy koszt narzędzia.

Niekorzystnym zjawiskiem przy wysokiej koncentracji ziarna jest występowanie wyższych sił skrawania oraz wzrost temperatury procesu obróbki. Wysoka koncentracja ziarna nie zawsze stanowi najkorzystniejsze i technologicznie najlepsze rozwiązanie, ale z pewnością wymaga dobrego chłodzenia.

Wybór materiału korpusu ściernicy

Materiał korpusu
Korpus ściernicy może być wykonany z różnych materiałów. Materiał korpusu poprzez własności tłumienia drgań czy rozpraszania ciepła w zasadniczy sposób wpływa na proces szlifowania. Dlatego też jego wybór powinien być uzależniony od oczekiwanych parametrów obróbki.

Dostępne są następujące materiały:
– aluminium, narzędzia żywiczne, ceramiczne
– tłoczywo, narzędzia żywiczne
– stal
– ceramika, narzędzia ceramiczne

Porównanie cech dostępnych materiałów przedstawia poniższa tabela:

Materiał korpusu Symbol Tłumienie drgań Przewodność cieplna Wytrzymałość mechaniczna
aluminium KA słabe bardzo dobra dobra
ceramika KC średnie dobra średnia
kompozyt KT średnie zadowalająca średnia
stal KS słabe dobra bardzo dobra

Wybór średnicy tarczy

Podstawowym kryterium doboru średnicy jest typ używanej szlifierki. Jeśli istnieje możliwość wyboru należy stosować ściernice o dużych średnicach. Zaletą takiego rozwiązania jest lepsza jakość obrabianej powierzchni oraz wyższa ekonomiczność ich pracy dzięki wyższej wydajności obróbki.

Podczas szlifowania otworów należy pamiętać, aby średnica ściernicy stanowiła od 60 do 80% średnicy szlifowanego otworu. Ściernice o mniejszych średnicach uniemożliwiają osiągnięcie wysokiej jakości obrabianej powierzchni, natomiast większe ściernice utrudniają odprowadzanie urobku.

Kryteria doboru twardości ściernicy

Twardość ściernicy definiujemy jako zdolność ściernicy do utrzymywania ziarna. Ściernice twarde posiadają wysoką zdolność do trzymania ziarna natomiast miękkie słabszą.
Wybór twardości ściernicy uzależniony jest od wielu parametrów pracy ściernicy. Powszechnie stosowane kryteria doboru prezentuje poniższa tabela:

Parametry obróbki Miękkie Twarde
Szerokość szlifowania duża mała
Wielkość ziarna drobne grube
Warunki pracy na sucho na mokro
Twardość obrabianego detalu wyższa niższa
Inne kryteria wysoka wrażliwość przedmiotu obrabianego na ciepło wysokie wymagania odnośnie tolerancji wykonania

Charakterystyka borazonu

Regularny azotek boru (CBN) wytwarzany jest podobnie jak syntetyczny diament. Borazon jest drugim pod względem twardości sztucznie wytworzonym materiałem ściernym. W odróżnieniu od diamentu nie ulega on niekorzystnym przemianom pod wpływem działania żelaza, dzięki czemu doskonale nadaje się do obróbki wszelkiego rodzaju stali stopowych.

Narzędzia borazonowe cechują się większą odpornością na zużycie w porównaniu z konwencjonalnymi, przy ich użyciu łatwiej jest uzyskać pożądane wymiary i jakość powierzchni obrabianych przedmiotów. Powyższe cechy sprawiają, że używając narzędzi borazonowych można uzyskać znacznie wyższą wydajność i mniejsze koszty procesu obróbki szlifierskiej.

Charakterystyka diamentu

Diament cechuje się najwyższą twardością wśród wszystkich materiałów ściernych znanych człowiekowi. Jego twardość i odporność na zużycie oraz wysoka wytrzymałość termiczna szczególnie predestynują go do użycia przy szlifowaniu trudno obrabialnych materiałów.
W obecnych czasach 90% diamentu przemysłowego wytwarzane jest syntetycznie z grafitu. Pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury w obecności katalizatorów siatka krystalograficzna grafitu ulega przemianie, wskutek czego otrzymuje się diament syntetyczny. W wyniku kontrolowanego procesu można uzyskać diament o różnych właściwościach, umożliwiających precyzyjny dobór rodzaju ziarna ściernego do wymagań klienta.

Charakterystyka elektrokorundu

Elektrokorund jest syntetycznym materiałem ściernym składającym się z krystalicznego tlenku glinowego (α-Al2O3) zwanego korundem i niewielkiej ilości domieszek. W zależności od zawartości obcych tlenków TiO2, Si02, Fe2O3, CaO, MgO czy NaO2 rozróżnia się następujące rodzaje elektrokorundu:

Nazwa Barwa Zawartość Al2O3 Obrabiane materiały
Elektrokorund zwykły 95A szaroniebieska lub brązowa ok. 94,5% stale węglowe C< 0,5%; staliwa, żeliwa ciągliwe; metale nieżelazne
Elektrokorund półszlachetny 97A szarobrązowa lub szaroniebieska ok. 97,5% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C=0,5% i twardości do 60HRC
Elektrokorund szlachetny 99A (38A) biała pow. 98% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC
Elektrokorund monokrystaliczny 32A jasnoróżowa pow. 98% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC
Elektrokorund mikrokrystaliczny Cubitron SG niebieska ok. 95% stale nierdzewne, stopy tytanu, chromu oraz niklu
Elektrokorund mikrokrystaliczny Cerpass XTL biała ok. 99,6% stale nierdzewne, stopy tytanu, chromu oraz niklu

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów elektrokorundu wytwarza się poprzez wytapianie kilka specjalnych gatunków takich jak: elektrokorund chromowy (o różowym zabarwieniu), cyrkonowy, tytanowy i inne.

Charakterystyka węglika krzemu

Węglik krzemu oprócz elektrokorundu należy do powszechnie stosowanych materiałów ściernych. Węglik krzemu występuje w dwóch odmianach:

Rodzaje węglika krzemu

Nazwa Barwa Zawartość SiC Obrabiane materiały
Węglik krzemu zielony 99C ciemnozielona 99,66% stale szybkotnące, stale narzędziowe, węgliki spiekane, ceramika
Węglik krzemu czarny 98C czarna 98,26% żeliwa utwardzone i szare, węgliki spiekane, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, skóra i guma

Pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych obie odmiany węglika krzemu różnią się nieznacznie, jednakże zielony węglik krzemu zawiera mniej domieszek przez co jest bardziej kruchy i ma lepsze właściwości ścierne.

Dobór szerokości warstwy ściernej 'W'

Ogólne zalecenia wskazują na potrzebę stosowania tak małych szerokości warstwy W jak to tylko możliwe. Szerokość warstwy roboczej ściernicy musi być zawsze mniejsza od obrabianej szerokości przedmiotu. W przeciwnym przypadku tworzy się uskok na powierzchni roboczej ściernicy przyczyniający się do wzrostu jej zużycia:

Dobór szerokości warstwy ściernej 'W'

Wysokość warstwy ściernej narzędzia nie wpływa zasadniczo na proces szlifowania a jedynie na cenę samego narzędzia. Uwzględniając aspekt ekonomiczny korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie wyższej warstwy X, jeśli tylko warunki obróbki na to pozwalają.

Chłodzenie podczas obróbki

Chłodzenie podczas obróbki
Proces szlifowania na mokro (z chłodzeniem) góruje nad procesem szlifowania na sucho (bez chłodzenia) zarówno pod względem żywotności ściernicy jak i wydajności skrawania. Chłodzenie przyczynia się do poprawy warunków szlifowania poprzez lepsze usuwanie urobku oraz obniżenie temperatury w strefie szlifowania. W związku z tym wszędzie tam gdzie to możliwe należy stosować szlifowanie na mokro. Jako chłodziwo używane są kilkuprocentowe emulsje olejowo – wodne lub oleje mineralne z pewnymi dodatkami zwiększającymi skuteczność chłodzenia.

Prędkość szlifowania, obwodowa

Podczas obróbki szlifierskiej bardzo dużą rolę odgrywa prędkość szlifowania, która jest liniową prędkością ziaren znajdujących się na powierzchni warstwy ściernej. Właściwy dobór tej prędkości w zależności od materiału obrabianego oraz rodzaju obróbki jest podstawową kwestią podczas szlifowania.
Zalecane prędkości szlifowania dla spoiw typu 'B’, 'P’, 'M’, 'G’ w zależności od warunków szlifowania podane są w poniższej tabeli:

Rodzaj ziarna Na sucho Na mokro
Diament 15 ÷ 20 m/s 20 ÷ 40 m/s
Borazon 15 ÷ 30 m/s 25 ÷ 50 m/s

Uwaga, dla spoiw typu 'V’ ceramicznych wykonanych na korpusach 'KC’ ceramicznych nie należy przekraczać prędkości szlifowania  35 m/s. W przypadku prędkości szlifowania powyżej 35 m/s, należy stosować korpusy ściernic typu 'KA’, aluminiowe.

Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa oznaczana jako ’n’ określa ilość obrotów/minutę narzędzia ściernego, tj. ile obrotów wykonuje narzędzie ścierne w czasie jednej minuty. Prędkość szlifowania oznaczona jako ’Vc’ jest prędkością z jaką pojedyncze ziarno ścierne skrawa obrabiany materiał.
Obie prędkości powiązane są następującym wzorem

obliczenia

π – ~3,14
d [mm] – średnica tarczy
n [obr. ⁄ min] – obroty wrzeciona maszyny z narzędziem ściernym

Dla diamentu lub borazonu prędkość obwodowa ’Vc’ powinna być w zakresie: 20/30 [m/s]

Przykład – obliczenia prędkości obrotowej [obr./min]
dla średnicy narzędzia ściernego d = 22mm, przy założeniu, że tarcza szlifuje obwodem
obliczenia

Wydajność szlifowania

Wydajność ściernicy może być określona jako stosunek
objętości materiału usuniętego w danej operacji szlifowania
do zużytej objętości warstwy ściernej ściernicy:

G = VuVz

gdzie:
G,  współczynnik wydajności szlifowania
Vu, objętość usuniętego materiału [mm ]
Vz, zużyta objętość warstwy ściernej ściernicy [mm ]

Wyższy stosunek tych wartości oznacza wyższą wydajność
danej ściernicy, co wpływa na obniżenie jednostkowych
kosztów wytwarzania danego wyrobu

Otwieranie struktury ściernicy

W prawidłowo użytkowanej ściernicy ziarno „wystaje” ponad powierzchnię spoiwa, co umożliwia jej właściwą pracę. W przypadku „zaklejenia” powierzchni roboczej efektywność szlifowania drastycznie spada. W takim przypadku należy „otworzyć” strukturę ściernicy za pomocą osełki ceramicznej. Istotę operacji prezentuje rysunek

struktura zamknięta i otwarta

Wyważenie ściernicy

Ściernice na koniec procesu produkcyjnego są dynamicznie
wyważane w celu zapewnienia:
– optymalnej żywotności ściernicy
– minimalizacji zużycia łożysk szlifierki
– pożądanych dokładności obróbki

Podczas pracy niewyważoną ściernicą występuje częściowy kontakt warstwy ściernej z przedmiotem obrabianym. Powoduje to w krótkim czasie zużycie ściernicy w danym miejscu, co potęguje niewyważenie i zwiększa chropowatość powierzchni obrabianej.

Za wyważoną ściernicę uważa się taką ściernicę, której środek ciężkości pokrywa się z geometrycznym środkiem osi obrotu tarczy.

Rozwiązywanie problemów szlifierskich

W przypadku gdy efekty obróbki szlifierskiej nie dają oczekiwanych rezultatów należy upewnić się, czy parametry procesu zostały dobrane prawidłowo. Jeśli tak, a problemy nadal występują należy ustalić przyczynę.
Wykaz najczęściej występujących problemów podczas obróbki otworów oraz możliwe sposoby ich eliminacji prezentuje tabela:

Problem Możliwe przyczyny
Ściernica nie szlifuje, występują przegrzania powierzchni obrabianej. 1. Zbyt twarde lub niewłaściwe spoiwo
2. Zbyt wysoka prędkość obwodowa
3. Niewystarczające chłodzenie
4. Zbyt szybki posuw
5. Zbyt duża powierzchnia kontaktu ściernica przedmiot obrabiany
6. Za wysoka koncentracja
7. Zbyt drobne ziarno
8. Ściernica nie jest wyważona.
Szybkie zużywanie się ściernicy, szybka utrata profilu roboczego. 1. Zbyt miękkie lub nieodpowiednie spoiwo
2. Niewystarczające chłodzenie
3. Zbyt niska koncentracja
4. Zbyt niska prędkość obwodowa
5. Zbyt grube ziarno
6. Zbyt szybki posuw lub za duży naddatek7. Ściernica nie jest wyważona.
Wysoka chropowatość obrabianej powierzchni. 1. Zbyt grube ziarno
2. Zbyt niska prędkość obwodowa
3. Zbyt miękkie spoiwo
4. Zanieczyszczone chłodziwo
5. Niedostateczne wyiskrzanie
6. Zbyt szybki posuw
7. Ściernica jest „zaklejona”

Podane obok prawdopodobne przyczyny nie są jedynymi, które mogą wywoływać określone nieprawidłowości, wymienione powody są najczęściej spotykanymi.

Rozwiązywanie problemów w różnych rodzajach obróbki

Problem Szlifowanie wałków Szlifowanie bezkołowe Szlifowanie otworów Szlifowanie płaszczyzn Ostrzenie narzędzi
Przypalenia, pęknięcia

 

1. Za twarda ściernica
2. Wadliwie obciągnięta ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Za mała prędkość
przedmiotu
1. Za twarda ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Za mała prędkość
przedmiotu
1. Za twarda ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Za mała prędkość
przedmiotu
5. Zanieczyszczone
chłodziwo
1. Za twarda ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Za mała prędkość
przedmiotu
1. Za twarda ściernica
2. Za duży posuw
wgłębny
3. Zanieczyszczone
chłodziwo
Znaki przecinkowe, zadrapania, wyrwania 1. Za miękka ściernica
2. Za grube ziarno
3. Niewyważona ściernica
4. Wadliwie obciągnięta
ściernica
5. Za duży dosuw
6. Za mała prędkość
przedmiotu
7. Zanieczyszczone
chłodziwo
1. Zanieczyszczone
chłodziwo
2. Zabrudzona podtrzymka
1. Za miękka ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Zanieczyszczone
chłodziwo
4. Luz wrzeciona
1. Wadliwie obciągnięta
ściernica
2. Zanieczyszczone
chłodziwo
1. Za miękka ściernica
2. Za grube ziarno
3. Zanieczyszczone
chłodziwo
Tępienie i zalepianie ściernicy 1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
3. Za mała prędkość
posuwu
4. Za mały posuw wgłębny
5. Za małe użycie
chłodziwa.
1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
3. Za mała prędkość
posuwu
4. Za mały posuw wgłębny
5. Za małe użycie
chłodziwa
1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
3. Za małe użycie
chłodziwa
1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
3. Za mała prędkość
posuwu
4. Za małe użycie
chłodziwa
1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
Odchyłki kształtu przedmiotu 1. Za miękka ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Nierównomierny wybieg
ściernicy
5. Niewłaściwe ustawienie
elementów obrabiarki
1. Za twarda ściernica
2. Wadliwie obciągnięta
ściernica
3. Za duży posuw wgłębny
4. Niewłaściwy kąt
podtrzymki
5. Szlifowanie za wysoko
nad osią
6. Nieprawidłowe
prowadnice
7. Wadliwie obciągnięta
tarcza prowadząca
1. Za twarda ściernica
2. Za drobne ziarno
3. Za mała prędkość
posuwu
4. Za małe użycie
chłodziwa
5. Nierównomierny wybieg
ściernicy
6. Niewłaściwe ustawienie
elementów obrabiarki
1. Za miękka ściernica
2. Za mała prędkość
szlifowania
3. Nierównomierny wybieg
ściernicy
1. Za miękka ściernica
2. Luz wrzeciona
3. Drgania obrabiarki

Rozwiązywanie problemów dotyczących jakości obrabianej powierzchni

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Wysoka chropowatość obrabianej powierzchni 1. Za niska prędkość obrotowa wrzeciona
2. Za duży posuw
3. Za mały naddatek – pozostały ślady z poprzedniej obróbki
4. Za duża wielkość ziarna
5. Niewłaściwe chłodziwo
6. Za małe użycie chłodziwa
1. Zwiększenie prędkości
2. Zmniejszenie posuwu
3. Zwiększenie naddatku
4. Zmniejszenie wielkości ziarna
5. Zmiana chłodziwa
6. Zwiększenie przepływu i/lub ciśnienia.

Stożek zbieżny

Barylka

 

1. Załączenie obrotów wrzeciona przy zbyt wysokim położeniu ściernicy
2. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
3. Za mała prędkość szlifowania
4. Bicie wrzeciona lub uchwytu szlifierki
5. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona
6. Nie zmniejszanie obrotów wrzeciona podczas wycofywania ściernicy
7. Zbyt wolne wycofywanie ściernicy
8. Duża niedokładność powstała podczas poprzedniej obróbki
9. Ściernica szlifuje zbyt agresywnie
10. Zbyt mały posuw.
1. Zmiana położenia ściernicy
2. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
3. Zwiększenie prędkości szlifowania
4. Wyeliminowanie bicia
5. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
6. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
7. Zwiększenie prędkości
8. Powtórne szlifowanie
9. Zmniejszenie wielkości ziarna
10. Zwiększenie posuwu

Stożek rozbieżny

Stozek rozbiezny

1. Za głębokie położenie punktu zmiany kierunku posuwu
2. Zbyt długa obróbka dolnej części przedmiotu
3. Ściernica szlifuje zbyt agresywnie
4. Nieprostopadłe zamocowanie przedmiotu
5. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
6. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona
7. Bicie wrzeciona lub uchwytu szlifierki
8. Duża niedokładność powstała podczas poprzedniej obróbki
1. Poprawne ustawienie położenia punktu
2. Natychmiastowe wycofywanie ściernicy
3. Zmniejszenie wielkości ziarna
4. Poprawne ustawienie przedmiotu
5. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
6. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
7. Wyeliminowanie bicia
8. Powtórne szlifowanie

Klepsydra

Klepsydra

1. Ściernica szlifuje zbyt agresywnie
2. Ściernica pracuje pod kątem
3. Przedmiot nie jest zamocowany centrycznie i prostopadle
4. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona
5. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
6. Duża niedokładność powstała podczas poprzedniej obróbki
7. Odkształcenie przedmiotu wskutek obróbki cieplnej
8. Zbyt mały posuw
1. Zmniejszenie wielkości ziarna
2. Poprawne ustawienie przedmiotu
3. Poprawne zamocowanie przedmiotu
4. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
5. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
6. Powtórne szlifowanie
7. Powtórne szlifowanie
8. Zwiększenie posuwu

Baryłka

Barylka

1. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
w środkowej części
2. Przedmiot posiada cienkie ścianki w górnej i dolnej części powodujące
jego odkształcanie podczas obróbki
3. Za mały posuw
4. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona.
1. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
2. Zmniejszenie naddatku
3. Zwiększenie posuwu
4. Zmniejszenie prędkości wrzeciona

Owal na górze

Owal gorny

1. Załączenie obrotów przy zbyt wysokim położeniu ściernicy
2. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona
3. Ściernica szlifuje zbyt agresywnie
4. Bicie wrzeciona lub uchwytu szlifierki
5. Nie zmniejszanie obrotów wrzeciona podczas wycofywania ściernicy
6. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
7. Za mały posuw
1. Zmiana położenia ściernicy
2. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
3. Zmniejszenie wielkości ziarna
4. Zanieczyszczone chłodziwo
5. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
6. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
7. Zwiększenie posuwu

Owal na dole

Owal dolny

1. Za głębokie położenie punktu zmiany kierunku posuwu
2. Zbyt długa obróbka dolnej części przedmiotu
3. Ściernica szlifuje zbyt agresywnie
4. Za duża prędkość obrotowa wrzeciona
5. Za duża siła mocowania przedmiotu powodująca jego odkształcanie
6. Za mały posuw
1. Poprawne ustawienie położenia punktu
2. Natychmiastowe wycofywanie ściernicy
3. Zmniejszenie wielkości ziarna
4. Zmniejszenie prędkości wrzeciona
5. Zmniejszenie siły mocowania – naprężenia
muszą być minimalne i równomierne
6. Zwiększenie posuwu

 

Zamawianie

Schemat doboru ściernicy jest następujący:
należy określić parametry geometryczne takie jak:
– typ ściernicy, wymiary warstwy ściernej oraz średnicę otworu lub trzpienia
– w zależności od obrabianego materiału oraz obróbki należy dobrać rodzaj, koncentrację i wielkość ziarna oraz twardość spoiwa
– należy określić warunki pracy z chłodzeniem (na mokro) lub bez chłodzenia (na sucho)

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj materiału oraz obróbki a także jej warunki oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice. Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb i skrócić czas jej doboru.

Jeżeli interesująca ściernica nie występuje na naszej stronie możemy ją wykonać na specjalnie Państwa zamówienie. Strona zawiera przykłady najpopularniejszych produktów z naszej oferty.

MASZ PYTANIA?

Kontakt do nas

logo INTER-DIAMENT

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska