Poradnik doboru ściernic o spoiwie galwanicznym

Opis symboliki asortymentu

Ściernice o spoiwie galwanicznym oznaczane są według tabeli znajdującej się w sekcji „PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA”. Tabela ta znajduje się w opisie danego produktu. W przypadku narzędzi galwanicznych zawsze stosowany jest korpus stalowy/KS/.

Uwaga
Nie pokrywamy korpusów wykonanych ze stali kwasoodpornej lub powleczonych innymi substancjami.

Oznaczenie spoiwa

Spoiwo galwaniczne oznaczone jest za pomocą symbolu /G/.

Granulacja ziarna

Granulacja ziarna jest podana w tabeli zgodnie z oznaczeniem FEPA.

Prawidłowy dobór wielkości ziarna gwarantuje poprawną pracę ściernicy oraz osiąganie zamierzonych gładkości szlifowanych powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc im mniejsza wielkość ziarna, tym gładsza powierzchnia obrabiana. Nie powinno się jednak zawsze dążyć do uzyskania jak najgładszej powierzchni, lecz zawsze do osiągnięcia pożądanych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że należy stosować jak najgrubsze ziarno, które umożliwia osiągnięcie akceptowalnej gładkości.

Koncentracja ziarna

Jako wartość koncentracji ziarna w ściernicach diamentowych o spoiwie galwanicznym przyjęto K50 co odpowiada ilości 2,2 kr ziarna ściernego na 1cm2 warstwy ściernej, natomiast w ściernicach borazonowych przyjęto V120 co odpowiada ilości 2,09 kr ziarna ściernego na 1cm2 warstwy roboczej ściernicy.

Chłodzenie podczas obróbki

Proces szlifowania na mokro (z chłodzeniem) góruje nad procesem szlifowania na sucho (bez chłodzenia) zarówno pod względem żywotności ściernicy jak i wydajności skrawania. Chłodzenie przyczynia się do poprawy warunków szlifowania poprzez lepsze usuwanie urobku oraz obniżenie temperatury w strefie szlifowania. W związku z tym wszędzie tam gdzie to możliwe należy stosować szlifowanie na mokro.

Jako chłodziwa podczas obróbki ściernicami diamentowymi zaleca się używanie kilkuprocentowych emulsji olejowo – wodnych natomiast przy obróbce ściernicami borazonowymi oleje mineralne z dodatkami zwiększającymi skuteczność chłodzenia.

Zalecane parametry obróbki

Podczas obróbki otworów ściernicami trzpieniowymi o spoiwie galwanicznym zaleca się stosowanie podanych poniżej parametrów obróbki:

Parametr Diament Borazon
Prędkość szlifowania obwodowa 20 – 30 m/s 20 – 30 m/s
Prędkość obrotowa ściernicy zależna od średnicy ściernicy zależna od średnicy ściernicy
Posuw 1 – 5 mm 1 – 5 mm
Posuw stołu 0,5 – 5 m/min 0,5 – 5 m/min
Maksymalny naddatek na podwójny skok 20% wielkości ziarna 20% wielkości ziarna

Nie należy stosować zbyt dużych naddatków podczas szlifowania ściernicami o drobnym ziarnie, ponieważ powoduje to wzrost zużycia warstwy ściernej oraz pogorszenie jakości obrabianych powierzchni. W przypadku obróbki zgrubnej należy zawsze dobierać jak najgrubsze ziarno w celu uzyskania jak największej efektywności szlifowania.

Zaleca się stosowanie głębokości szlifowania nie większej niż 20% nominalnej wielkości ziarna na podwójny skok ściernicy. Przykładowo dla ziarna D126 (B126) wielkość naddatku szlifierskiego nie powinna przekraczać 0,025 mm.

Zamawianie

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj obrabianego materiału oraz obróbki (zgrubna, wykańczająca), jej warunki oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice, a także rysunek.  Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb.

Jeżeli interesująca ściernica nie występuje na naszej stronie, możemy ją wykonać na specjalnie Państwa zamówienie. Strona zawiera przykłady najpopularniejszych produktów z naszej oferty.

MASZ PYTANIA?

Kontakt do nas

logo INTER-DIAMENT

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska