Poradnik doboru obciągaczy

Opis symboliki asortymentowej

Obciągacze diamentowe oznaczane są według tabeli zawierającej opis danego asortymentu, znajdującej w opisie każdego produktu.

Dobór obciągacza

Dobór masy kryształów diamentu
Masę kryształów diamentu w obciągaczu wieloziarnistym należy dobierać w zależności od wielkości ziarna ściernego oraz od średnicy i szerokości używanej ściernicy.

Przykład doboru
Aby dobrać obciągacz wieloziarnisty do obciągania ściernicy o średnicy D = 300 mm oraz szerokości H = 150 mm należy ustalić miejsce przecięcia prostych na wykresie – patrz przykład. Po odczytaniu otrzymujemy, że prawidłowo dobrany obciągacz powinien mieć kryształy diamentu o łącznej masie 3,50 ÷ 5,00 kr.

Warunki użytkowania

Warunki prawidłowej eksploatacji
Z uwagi na kruchość kryształów diamentu proces obciągania ściernicy należy prowadzić płynnymi ruchami, bez szarpnięć i uderzeń. Profilowanie i ostrzenie ściernicy należy zaczynać od największej i najbardziej zdeformowanej jej części. W przypadku obciągania ściernic profilowych (np. ściernic do szlifowania gwintów) obciąganie należy zawsze prowadzić od krawędzi ostrza w kierunku powierzchni bocznych. Pozwala to wyeliminować ryzyko wykruszenia ziaren na krawędzi ściernicy.

Parametry obróbki
Obciąganie ściernicy przeprowadza się wstępnie i wykańczająco stosując za każdym razem od dwóch do trzech przejść.

Parametry obciągania podane są w opisie każdego typu obciągacza.

Prędkość obwodowa ściernicy
Podczas obciągania  powinna wynosić maksymalnie 50% prędkości szlifowania podczas skrawania.

Chłodzenie
Podczas obciągania szczególną uwagę należy przykładać do chłodzenia obciągacza. Proces obciągania należy rozpoczynać przy ustalonym intensywnym chłodzeniu obciągania oraz przy obracającej się ściernicy. Włączenie przepływu chłodziwa po rozpoczęciu obciągania wiąże się z ryzykiem zniszczenia obciągacza.

MASZ PYTANIA?

Kontakt do nas

logo INTER-DIAMENT

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska