Poradnik doboru ściernic o spoiwie ceramicznym, borazonowych

Opis symboliki asortymentowej

Ściernice o spoiwie ceramicznym, borazonowe oznaczane są według poniższego schematu:

Opis symboliki asortymentowej

Granulacja ziarna

Granulacja ziarna jest podana w tabeli zgodnie z oznaczeniem FEPA.

Standardowe wartości koncentracji ziarna

Koncentracja określa ilość ziarna borazonowego w jednostce objętości warstwy roboczej ściernicy. Jako standardową wartość koncentracji ziarna w ściernicach o spoiwie ceramicznym przyjęto koncentrację V240. Pozostałe wartości koncentracji to V180, V300

Użytkowanie ściernic

Przechowywanie
Prawidłowe przechowywanie ściernic pozwala na utrzymanie ich w pełnej zdolności do pracy i jest warunkiem bezpiecznego użytkowania. Ściernice o spoiwie ceramicznym należy przechowywać w temperaturze minimum 4°C przy wilgotności względnej maks. 70%.

Montaż
Przed zamocowaniem na wrzecionie szlifierki ściernicę należy sprawdzić pod względem dźwięku. Dźwięk czysty informuje o braku wewnętrznych pęknięć, natomiast dźwięk krótki zmieniający częstotliwość powstaje wtedy gdy ściernica ma wewnętrzne, często niewidzialne mikropęknięcia i zamocowanie takiej ściernicy jest niedozwolone.

Wyważanie
Przed dopuszczeniem do pracy nowej ściernicy należy zawsze starannie ją wyważyć dla skorygowania błędów wykonania związanych z jej kształtem i strukturą. Ściernice należy wyważać dynamicznie ze względu na stosowane wysokie prędkości obrotowe w celu zapewnienia warunków bezpiecznej eksploatacji. Wyważanie dynamiczne umożliwia osiągnięcie wielokrotnie mniejszej amplitudy drgań w stosunku do wyważania statycznego. Zalecane jest wyważanie bezpośrednio na szlifierce za pomocą specjalistycznych urządzeń np. typu VibroDAQ.

Obciąganie
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu szlifowania jest dostosowanie kształtu powierzchni roboczej ściernicy do danego zadania.
Obciąganie ściernic służy do nadania pożądanego kształtu warstwie roboczej nowej ściernicy lub przywrócenie jej pierwotnych właściwości skrawnych w trakcie obróbki szlifierskiej.

Prędkość szlifowania
Podczas obróbki szlifierskiej bardzo dużą rolę odgrywa prędkość szlifowania, która jest liniową prędkością ziaren znajdujących się na powierzchni warstwy ściernej. Właściwy dobór tej prędkości w zależności od materiału obrabianego oraz rodzaju obróbki jest podstawową kwestią podczas szlifowania.
Zaletą ceramicznych ściernic borazonowych jest znacznie mniejsze wydzielanie się ciepła podczas szlifowania w stosunku do ściernic konwencjonalnych, co umożliwia stosowanie szczególnie wysokich prędkości szlifowania bez obawy o termiczne uszkodzenie powierzchni przedmiotu obrabianego. W świetle powyższych uwag stosowanie wysokich prędkości szlifowania jest ze wszech miar korzystne, wymaga jednak starannego wyważania ściernic oraz zastosowania obrabiarek o dużej mocy.

Zabiegi korygujące
Właściwie dobrana ściernica ceramiczna wymaga podczas użytkowania jedynie minimalnych zabiegów korekcyjnych, do których należą: poprawa profilu roboczego oraz ostrzenie.
Podczas długiej pracy ściernicy następuje zużywanie się ziarna ściernego. Ponadto część urobku gromadzi się w naturalnych porach ściernicy sprawiając, że traci ona swoje własności skrawające. Obciągnięcie ściernicy przywraca jej pierwotne własności skrawające i efektywność pracy.

Zamawianie

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj materiału oraz obróbki a także jej warunki oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice. Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb.

Jeżeli interesująca ściernica nie występuje na naszej stronie możemy ją wykonać na specjalnie Państwa zamówienie. Strona zawiera przykłady najpopularniejszych produktów z naszej oferty.

MASZ PYTANIA?

Kontakt do nas

logo INTER-DIAMENT

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska