Poradnik doboru ściernic o spoiwie ceramicznym z elektrokorundu i węglika krzemu

Opis symboliki asortymentowej

Opis symboliki asortymentowej

Oznaczenie spoiwa

Spoiwo ceramiczne oznaczane jest za pomocą symbolu V z ang. vitrified – zeszklony.

Materiał ścierny

Materiałem ściernym stosowanym do produkcji tej kategorii ściernic jest elektrokorund i węglik krzemu.

Klasyfikacja wymiarowa ziarna

Ziarno Rozmiar ziarna [µm] Ziarno Rozmiar ziarna [µm]
24 850/710 80 212/180
30 710/600 90 180/150
36 600/500 100 150/125
40 500/425 120 125/106
46 425/355 150 106/90
54 355/300 180 90/75
60 300/250 220 75/63
70 250/212 240 63/53

Twardość ściernicy

Przy doborze twardości ściernicy należy kierować się następującymi zasadami:

Miękkie ściernice stosuje się przy szlifowaniu wyrobów, gdzie niedopuszczalne jest wydzielanie się większych ilości ciepła oraz przy szlifowaniu przedmiotów o dużej powierzchni, powierzchni przerywanych.

Twarde ściernice stosuje się do szlifowania profilowego, zgrubnego oraz do szlifowania z zastosowaniem chłodziwa („na mokro”).

Miękkie Średnie Twarde
H, I,  J, K L, M, N, O P, Q, R

Struktura ściernicy

Struktura określa objętościowy udział ziarna ściernego w całkowitej objętości ściernicy. Im wyższy numer struktury, tym mniejsza zawartość ziarna. Skala struktur zawiera się w numerach od 4 do 9.

Strukturę należy dobierać w zależności od wielkości ziarna. Przy ściernicach drobnoziarnistych należy dobierać strukturę bardziej otwartą (7÷9), natomiast przy gruboziarnistych strukturę bardziej zwartą (4÷6).

Dobór ściernicy

Średnica
Podstawowym kryterium doboru średnicy jest typ używanej szlifierki. Jeśli istnieje możliwość wyboru należy stosować ściernice o dużych średnicach. Zaletą takiego rozwiązania jest lepsza jakość obrabianej powierzchni oraz wyższa ekonomiczność ich pracy dzięki wyższej wydajności obróbki.

Wielkość ziarna
Dobierając wielkość ziarna należy brać pod uwagę następujące kryteria:
– rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca)
– pożądaną gładkość obrabianej powierzchni
– oczekiwaną wydajność obróbki szlifierskiej

Użytkowanie ściernic

Przechowywanie
Prawidłowe przechowywanie ściernic pozwala na utrzymanie ich w pełnej zdolności do pracy i jest warunkiem bezpiecznego użytkowania. Ściernice o spoiwie ceramicznym należy przechowywać w temperaturze minimum 4°C przy wilgotności względnej maks. 70%.

Montaż
Przed zamocowaniem na wrzecionie szlifierki ściernicę należy sprawdzić pod względem dźwięku. Dźwięk czysty informuje o braku wewnętrznych pęknięć, natomiast dźwięk krótki, zmieniający częstotliwość powstaje wtedy gdy ściernica ma wewnętrzne, często niewidzialne mikropęknięcia i zamocowanie takiej ściernicy jest niedozwolone.

Wyważanie
Przed dopuszczeniem do pracy nowej ściernicy należy zawsze starannie ją wyważyć dla skorygowania błędów wykonania związanych z jej kształtem i strukturą.

Ściernice należy wyważać dynamicznie ze względu na stosowane wysokie prędkości obrotowe w celu zapewnienia warunków bezpiecznej eksploatacji. Wyważanie dynamiczne umożliwia osiągnięcie około czterokrotnie mniejszej amplitudy drgań w stosunku do wyważania statycznego. Zalecane jest wyważanie bezpośrednio na szlifierce za pomocą specjalistycznych urządzeń.

Obciąganie
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu szlifowania jest dostosowanie kształtu powierzchni roboczej ściernicy do danego zadania.

Obciąganie ściernic służy do nadania pożądanego kształtu warstwie roboczej nowej ściernicy lub przywrócenie jej pierwotnych właściwości skrawnych w trakcie obróbki szlifierskiej.

Prędkość szlifowania
Podczas obróbki szlifierskiej bardzo dużą rolę odgrywa prędkość szlifowania, która jest liniową prędkością ziaren znajdujących się na powierzchni warstwy ściernej.

Właściwy dobór tej prędkości w zależności od materiału obrabianego oraz rodzaju obróbki jest podstawową kwestią podczas szlifowania.

Zabiegi korygujące
Właściwie dobrana ściernica ceramiczna wymaga podczas użytkowania jedynie minimalnych zabiegów korekcyjnych, do których należą: poprawa profilu roboczego oraz ostrzenie.

Podczas długiej pracy ściernicy następuje zużywanie się ziarna ściernego. Ponadto część urobku gromadzi się w naturalnych porach ściernicy sprawiając, że traci ona swoje właściwości skrawające. Obciągnięcie ściernicy przywraca jej pierwotne właściwości skrawające i efektywność pracy.

Zamawianie

Schemat doboru ściernicy jest następujący:
należy określić parametry geometryczne takie jak:
– typ ściernicy, jej wymiary oraz średnicę otworu lub trzpienia
– w zależności od obrabianego materiału oraz obróbki należy dobrać rodzaj i wielkość ziarna, strukturę ściernicy oraz jej twardość.

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj materiału oraz obróbki a także jej warunki pracy oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice. Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb.

Jeżeli interesująca ściernica nie występuje na naszej stronie możemy ją wykonać na specjalnie Państwa zamówienie. Strona zawiera przykłady najpopularniejszych produktów z naszej oferty.

MASZ PYTANIA?

Kontakt do nas

logo INTER-DIAMENT

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska