image carousel

Informacje ogólne


Wstęp

Ściernice z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym są powszechnie stosowane w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Możliwość szerokiego modyfikowania ich parametrów oraz dobre własności ścierne sprawiły, że ściernicami tego typu można obrabiać większość obecnie stosowanych materiałów.Elektrokorund

Elektrokorund jest syntetycznym materiałem ściernym składającym się z krystalicznego tlenku glinowego (α-Al2O3) zwanego korundem i niewielkiej ilości domieszek. W zależności od zawartości obcych tlenków TiO2, Si02, Fe2O3, CaO, MgO czy NaO2 rozróżnia się następujące rodzaje elektrokorundu:Rodzaje elektrokorundu

NazwaBarwaZawartość Al2O3Obrabiane materiały
Elektrokorund zwykły 95Aszaroniebieska lub brązowaok. 94,5%stale węglowe C< 0,5%; staliwa, żeliwa ciągliwe; metale nieżelazne
Elektrokorund półszlachetny 97Aszarobrązowa lub szaroniebieskaok. 97,5%stale węglowe i stale stopowe o zawartości C=0,5% i twardości do 60HRC
Elektrokorund szlachetny 99A (38A)białapow. 98%stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC
Elektrokorund monokrystaliczny 32Ajasnoróżowapow. 98%stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC
Elektrokorund mikrokrystaliczny Cubitron SGniebieskaok. 95%stale nierdzewne, stopy tytanu, chromu oraz niklu
Elektrokorund mikrokrystaliczny Cerpass XTLbiałaok. 99,6%stale nierdzewne, stopy tytanu, chromu oraz niklu

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów elektrokorundu wytwarza się poprzez wytapianie kilka specjalnych gatunków takich jak: elektrokorund chromowy (o różowym zabarwieniu), cyrkonowy, tytanowy i inne.


Węglik krzemu

Węglik krzemu oprócz elektrokorundu należy do powszechnie stosowanych materiałów ściernych. Węglik krzemu występuje w dwóch odmianach:Rodzaje węglika krzemu

NazwaBarwaZawartość SiCObrabiane materiały
Węglik krzemu zielony 99Cciemnozielona99,66%stale szybkotnące, stale narzędziowe, węgliki spiekane, ceramika
Węglik krzemu czarny 98Cczarna98,26%żeliwa utwardzone i szare, węgliki spiekane, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, skóra i guma

Pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych obie odmiany węglika krzemu różnią się nieznacznie, jednakże zielony węglik krzemu zawiera mniej domieszek przez co jest bardziej kruchy i ma lepsze właściwości ścierne.


Dobór ściernicy


Średnica

Podstawowym kryterium doboru średnicy jest typ używanej szlifierki. Jeśli istnieje możliwość wyboru należy stosować ściernice o dużych średnicach. Zaletą takiego rozwiązania jest lepsza jakość obrabianej powierzchni oraz wyższa ekonomiczność ich pracy dzięki wyższej wydajności obróbki.Wielkość ziarna

Dobierając wielkość ziarna należy brać pod uwagę następujące kryteria:
- rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca)
- pożądana gładkość obrabianej powierzchni
- oczekiwana wydajność obróbki szlifierskiejKlasyfikacja wymiarowa ziarna

Nr ziarnaRozmiar ziarna [µm]Nr ziarnaRozmiar ziarna [µm]
24850/71080212/180
30710/60090180/150
36600/500100150/125
40500/425120125/106
46425/355150106/90
54355/30018090/75
60300/25022075/63
70250/21224063/53

Twardość ściernicy

Przy doborze twardości ściernicy należy kierować się następującym i zasadami:

1. Miękkie ściernice stosuje się przy szlifowaniu wyrobów, gdzie niedopuszczalne jest wydzielanie się większych ilości ciepła oraz przy szlifowaniu przedmiotów o dużej powierzchni, powierzchni przerywanych.
2. Twarde ściernice stosuje się do szlifowania profilowego oraz do szlifowania zgrubnego oraz do szlifowania z zastosowaniem chłodziwa ("na mokro").Stopnie twardości ściernic

miękkieśrednietwarde
H • I • J • KL • M • N • OP • Q • R

Struktura ściernicy

Struktura określa objętościowy udział ziarna ściernego w całkowitej objętości ściernicy. Im wyższy numer struktury tym mniejsza zawartość ziarna. Skala struktur zawiera się w numerach od 4 do 9.

Strukturę należy dobierać w zależności od wielkości ziarna. Przy ściernicach drobnoziarnistych należy dobierać strukturę bardziej otwartą (7÷9), natomiast przy gruboziarnistych strukturę bardziej zwartą (4÷6).Oznaczenie spoiwa

Spoiwo ceramiczne oznaczane jest za pomocą symbolu V od ang. vitrified- zeszklony.Użytkowanie ściernic


Przechowywanie

Prawidłowe przechowywanie ściernic pozwala na utrzymanie ich w pełnej zdolności do pracy i jest warunkiem bezpiecznego użytkowania. Ściernice o spoiwie ceramicznym należy przechowywać w temperaturze minimum 4°C przy wilgotności względnej maks. 70%.Montaż

Przed zamocowaniem na wrzecionie szlifierki ściernicę należy sprawdzić pod względem dźwięku. Dźwięk czysty informuje o braku wewnętrznych pęknięć, natomiast dźwięk krótki zmieniający częstotliwość powstaje wtedy gdy ściernica ma wewnętrzne, często niewidzialne mikropęknięcia i zamocowanie takiej ściernicy jest niedozwolone.Wyważanie

Przed dopuszczeniem do pracy nowej ściernicy należy zawsze starannie ją wyważyć dla skorygowania błędów wykonania związanych z jej kształtem i strukturą.

Ściernice należy wyważać dynamicznie ze względu na stosowane wysokie prędkości obrotowe w celu zapewnienia warunków bezpiecznej eksploatacji. Wyważanie dynamiczne umożliwia osiągnięcie około czterokrotnie mniejszej amplitudy drgań w stosunku do wyważania statycznego. Zalecane jest wyważanie bezpośrednio na szlifierce za pomocą specjalistycznych urządzeń.Obciąganie

Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu szlifowania jest dostosowanie kształtu powierzchni roboczej ściernicy do danego zadania.

Obciąganie ściernic służy do nadania pożądanego kształtu warstwie roboczej nowej ściernicy lub przywrócenie jej pierwotnych własności skrawnych w trakcie obróbki szlifierskiej.Prędkość szlifowania

Podczas obróbki szlifierskiej bardzo dużą rolę odgrywa prędkość szlifowania, która jest liniową prędkością ziaren znajdujących się na powierzchni warstwy ściernej.

Właściwy dobór tej prędkości w zależności od materiału obrabianego oraz rodzaju obróbki jest podstawową kwestią podczas szlifowania.Zabiegi korygujące

Właściwie dobrana ściernica ceramiczna wymaga podczas użytkowania jedynie minimalnych zabiegów korekcyjnych, do których należą: poprawa profilu roboczego oraz ostrzenie.

Podczas długiej pracy ściernicy następuje zużywanie się ziarna ściernego ponadto część urobku gromadzi się w  naturalnych porach ściernicy sprawiając, że traci ona swoje własności skrawające. Obciągnięcie ściernicy przywraca jej pierwotne własności skrawające i efektywność pracy.Zamawianie


Wybór ściernicy

Schemat doboru ściernicy jest następujący:
należy określić parametry geometryczne takie jak:
- typ ściernicy, jej wymiary oraz średnicę otworu lub trzpienia
- w zależności od obrabianego materiału oraz obróbki należy dobrać rodzaj i wielkość ziarna, strukturę ściernicy oraz jej twardość.Schemat oznaczania ściernic

Ściernice o spoiwie ceramicznym oznaczane są według podanego poniżej schematu:

Przykład zamówienia nr 1

Chcąc zamówić ściernicę walcową cechującą się następującymi parametrami:

- typ ściernicy 1;
- średnica 200 mm;
- szerokość części roboczej ściernicy 25 mm;
- średnica otworu 32 mm;
- ziarno z elektrokorundu chromowego CrA o wielkości 80;
- twardość M;
- struktura 7;
- spoiwo ceramiczne - V.

w zamówieniu należy podać następujące oznaczenie:
1 - 200x25x32  CrA 80 M7VPrzykład zamówienia nr 2

Chcąc zamówić ściernicę trzpieniową cechującą się następującymi parametrami:

- typ ściernicy 5210;
- średnica 8 mm;
- szerokość części roboczej ściernicy 20 mm;
- średnica trzpienia 6 mm;
- ziarno z elektrokorundu szlachetnego 99A o wielkości 60;
- twardość K;
- struktura 8;
- spoiwo ceramiczne - V.

w zamówieniu należy podać następujące oznaczenie:
5210 - 8x20x6  99A 60 K8VSkładanie zamówienia

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj materiału oraz obróbki a także jej warunki oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice. Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb.Aktualności

Nowa technologia produkcji tarcz borazonowych ceramicznych

01-10-2019


Informujemy, że wprowadziliśmy do naszej oferty nowe tarcze borazonowe ...

Nowa linia opakowań

23-08-2019


Chcielibyśmy Państwa poinformować, że wprowadzamy właśnie nową li...

Targi AMB Stuttgart 2018

07-06-2018


Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska na targach AMB St...

Stanowiska do wyważania

13-01-2017

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że oferta naszej firmy została uzupełniona o produkcję mechanicznych stanowisk do wyważania . Zachęcamy do zapoznania si...


INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska
tel. +48 22 755 69 83
tel. +48 22 755 58 78
fax. +48 22 734 18 63
inter@inter-diament.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@inter-diament.com.pl