image carousel

Informacje ogólne


Wstęp

Borazon regularny azotek boru - CBN) określa się mianem materiału supertwardego ze względu na jego wyraźnie wyższą twardość w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych jak korund (Al2O3) czy karborund (SiC).
Borazon wykorzystywany jest w procesach obróbki szlifierskiej, w których priorytetem jest osiąganie doskonałej jakości obrabianych powierzchni przy wysokiej wydajności obróbki.
Główne zalety stosowania narzędzi ściernych wykonanych z borazonu są następujące:

- duża żywotność powiązana z zachowaniem profilu narzędzia;
- krótki czas obróbki;
- krótsze czasy pomocnicze ze względu na rzadszą wymianę narzędzi;
- eliminacja uszkodzeń termicznych powierzchni obrabianych materiałów wskutek niższych temperatur szlifowania;
- zapewnienie jednolitej jakości powierzchni obrabianych przedmiotów.Zastosowanie borazonu

Borazon jest drugim pod względem twardości sztucznie wytworzonym materiałem ściernym. W odróżnieniu od diamentu nie ulega on niekorzystnym przemianom pod wpływem działania żelaza, dzięki czemu doskonale nadaje się do obróbki wszelkiego rodzaju stali stopowych. Narzędzia borazonowe cechują się o wiele większą odpornością na zużycie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi.
Powyższe cechy sprawiają, że używając narzędzi borazonowych można uzyskać znacznie wyższą wydajność i mniejsze koszty procesu obróbki szlifierskiej.

Borazonowe narzędzia ścierne przeznaczone są do obróbki:
- stali szybkotnących (HSS)
- stali narzędziowych
- stali do nawęglania
- stali łożyskowych
- stali nierdzewnych i wysokostopowych o twardości >55HRCDobór ściernicy


Kształt i wymiary ściernicy

Kształt narzędzia ściernego dobiera się w zależności od zadania szlifierskiego, konstrukcji szlifierki, i warunków obróbki. Wymiary ściernicy dobiera się odpowiednio do wymiarów i mocy obrabiarki oraz rozmiarów przedmiotu obrabianego.Wielkość ziarna

Wielkość ziarna zależy od metody szlifowania, rodzaju obrabianego materiału, wymaganej klasy chropowatości powierzchni i dokładności obróbki. Dobierając wielkość ziarna należy brać pod uwagę następujące kryteria:
- rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca)
- pożądana gładkość obrabianej powierzchni
- oczekiwana wydajność obróbki szlifierskiejPorównanie wielkości ziarna

Nr ziarna wg FEPARozmiar ziarna FEPA, PN-85/M-59108 [µm]Rozmiar ziarna US Standard ASTM E-11 [mesh]
B251250/21260/70
B213212/18070/80
B181180/15080/100
B151150/125100/120
B126125/106120/140
B107106/90140/170
B9190/75170/200
B7675/63200/230
B6463/53230/270
B5453/45270/325
B4645/38325/400

Koncentracja ziarna

Koncentracja określa ilość ziarna borazonowego w jednostce objętości warstwy roboczej ściernicy.
Jako standardową wartość koncentracji ziarna w ściernicach o spoiwie ceramicznym przyjęto koncentrację V240. Pozostałe wartości koncentracji przedstawia tabela poniżej.Standardowe wartości koncentracji ziarna

Oznaczenie koncentracjiKoncentracja ziarna [karat/cm3]
V1803,13
V2404,18
V3005,22

Twardość ściernicy

Twardość ściernicy ma duży wpływ na proces szlifowania. Przy jej doborze należy brać pod uwagę właściwości szlifowanego materiału, rodzaj szlifowania i jego parametry a także kształt i rozmiary przedmiotu obrabianego.

Przyjęto trzy podstawowe stopnie twardości ściernic:
miękkie - oznaczone symbolem M
średnie - oznaczone symbolem S
twarde - oznaczone symbolem TWysokość warstwy roboczej

Standardowa wysokość warstwy ściernej w ceramicznych ściernicach borazonowych wynosi 5 mm. Wymiar ten nie wpływa na proces szlifowania a jedynie na cenę narzędzia. Uwzględniając aspekt ekonomiczny korzystne jest stosowanie ściernic z wyższymi warstwami, dlatego też możliwe jest wykonanie takich ściernic na specjalne zamówienie.Oznaczenie spoiwa

Spoiwo ceramiczne oznaczane jest za pomocą symbolu V od ang. vitrified- zeszklony.Użytkowanie ściernic


Przechowywanie

Prawidłowe przechowywanie ściernic pozwala na utrzymanie ich w pełnej zdolności do pracy i jest warunkiem bezpiecznego użytkowania. Ściernice o spoiwie ceramicznym należy przechowywać w temperaturze minimum 4°C przy wilgotności względnej maks. 70%.Montaż

Przed zamocowaniem na wrzecionie szlifierki ściernicę należy sprawdzić pod względem dźwięku. Dźwięk czysty informuje o braku wewnętrznych pęknięć, natomiast dźwięk krótki zmieniający częstotliwość powstaje wtedy gdy ściernica ma wewnętrzne, często niewidzialne mikropęknięcia i zamocowanie takiej ściernicy jest niedozwolone.Wyważanie

Przed dopuszczeniem do pracy nowej ściernicy należy zawsze starannie ją wyważyć dla skorygowania błędów wykonania związanych z jej kształtem i strukturą. Ściernice należy wyważać dynamicznie ze względu na stosowane wysokie prędkości obrotowe w celu zapewnienia warunków bezpiecznej eksploatacji. Wyważanie dynamiczne umożliwia osiągnięcie około czterokrotnie mniejszej amplitudy drgań w stosunku do wyważania statycznego. Zalecane jest wyważanie bezpośrednio na szlifierce za pomocą specjalistycznych urządzeń.Obciąganie

Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu szlifowania jest dostosowanie kształtu powierzchni roboczej ściernicy do danego zadania.
Obciąganie ściernic służy do nadania pożądanego kształtu warstwie roboczej nowej ściernicy lub przywrócenie jej pierwotnych własności skrawnych w trakcie obróbki szlifierskiej.Prędkość szlifowania

Podczas obróbki szlifierskiej bardzo dużą rolę odgrywa prędkość szlifowania, która jest liniową prędkością ziaren znajdujących się na powierzchni warstwy ściernej. Właściwy dobór tej prędkości w zależności od materiału obrabianego oraz rodzaju obróbki jest podstawową kwestią podczas szlifowania.
Zaletą ceramicznych ściernic borazonowych jest znacznie mniejsze wydzielanie się ciepła podczas szlifowania w stosunku do ściernic konwencjonalnych, co umożliwia stosowanie szczególnie wysokich prędkości szlifowania bez obawy o termiczne uszkodzenie powierzchni przedmiotu obrabianego. W świetle powyższych uwag stosowanie wysokich prędkości szlifowania jest ze wszech miar korzystne, wymaga jednak starannego wyważania ściernic oraz zastosowania obrabiarek o dużej mocy.Zabiegi korygujące

Właściwie dobrana ściernica ceramiczna wymaga podczas użytkowania jedynie minimalnych zabiegów korekcyjnych, do których należą: poprawa profilu roboczego oraz ostrzenie.
Podczas długiej pracy ściernicy następuje zużywanie się ziarna ściernego ponadto część urobku gromadzi się w naturalnych porach ściernicy sprawiając, że traci ona swoje własności skrawające. Obciągnięcie ściernicy przywraca jej pierwotne własności skrawające i efektywność pracy.Zamawianie


Wybór ściernicy

Schemat doboru ściernicy jest następujący:
należy określić parametry geometryczne takie jak:
- typ ściernicy, wymiary części roboczej oraz średnicę otworu lub trzpienia
- w zależności od obrabianego materiału oraz obróbki należy dobrać wielkość ziarna, jego koncentrację oraz twardość ściernicySchemat oznaczania ściernic

Ściernice borazonowe o spoiwie ceramicznym oznaczane są według podanego poniżej schematu:

Przykład zamówienia nr 1

Chcąc zamówić ściernicę cechującą się następującymi parametrami:
- typ ściernicy 11A2;
- średnica 100 mm;
- szerokość warstwy roboczej ściernicy 10 mm;
- wysokość warstwy roboczej ściernicy 5 mm;
- średnica otworu 20 mm;
- ziarno borazonowe o wielkości B151;
- koncentracja V240;
- twardość M;
- spoiwo ceramiczne - V.

w zamówieniu należy podać następujące oznaczenie:
11A2  100x10x5x20  B151 V240 MVPrzykład zamówienia nr 2

Chcąc zamówić ściernicę trzpieniową cechującą się następującymi parametrami:
- typ ściernicy 1A1W-A;
- średnica 28 mm;
- szerokość części roboczej ściernicy 25 mm;
- średnica trzpienia 10 mm;
- długość całkowita 100 mm;
- ziarno borazonowe o wielkości B126;
- koncentracja V240;
- twardość T;
- spoiwo ceramiczne - V.

w zamówieniu należy podać następujące oznaczenie:
1A1W-A  28x25x10/100  B126 V240 TVSkładanie zamówienia

Jeśli to możliwe prosimy podać w zamówieniu rodzaj materiału oraz obróbki a także jej warunki oraz typ maszyny, do której dobierane są ściernice. Pozwoli to w maksymalnym stopniu dostosować ściernicę do Państwa potrzeb.Aktualności

Nowa technologia produkcji tarcz borazonowych ceramicznych

01-10-2019


Informujemy, że wprowadziliśmy do naszej oferty nowe tarcze borazonowe ...

Nowa linia opakowań

23-08-2019


Chcielibyśmy Państwa poinformować, że wprowadzamy właśnie nową li...

Targi AMB Stuttgart 2018

07-06-2018


Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska na targach AMB St...

Stanowiska do wyważania

13-01-2017

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że oferta naszej firmy została uzupełniona o produkcję mechanicznych stanowisk do wyważania . Zachęcamy do zapoznania si...


INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska
tel. +48 22 755 69 83
tel. +48 22 755 58 78
fax. +48 22 734 18 63
inter@inter-diament.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@inter-diament.com.pl